ด้วยทางอำเภอลับแลได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริเวณวัดชำผักหนาม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่านนายอำเภอลับแลได้เป็นประธานในพิธีและทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านคำมันและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันนำโดยท่านนายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน