องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอลับแล นำโดยท่านนายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน