องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2562 ณ วัดด่านแม่คำมัน
- วันที่ 10 พ.ย. 2562 ช่วงเช้ามีการทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ช่วงกลางวันมีกิจกรรมการแข่งขันเรือพายเล็กประเภท 3 ฝีพาย และมวยทะเล สำหรับช่วงกลางคืน ชมและสนุกกับรำวงย้อนยุค
- วันที่ 11 พ.ย. 2562 มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศของแต่ละหมู่บ้าน ประกวดกระทงสวยงาม พบกับกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน และชมรมผู้สูงอายุ ร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุค ช้อป ชิม อาหารพื้นถิ่น ตลอดงานถึงเที่ยงคืน

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน