นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พรร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ณ หอประชุมอำเภอลับแลบ้านน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน