แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และบันเทิง ในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน ไร่อิงภู ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าภายในไร่อิงภู ซึ่งภายในบริเวณประกอบด้วย ทัศนียภาพที่สวยงานตกแต่งด้วยพืชพันธ์ต้นไม้ และของประดับตกแต่งสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์เก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยไร่อิงภูจะมีดอกทานตะวันบานสวยงามช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ภายในไร่อิงภูยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม และของฝากในพื้นที่อำเภอลับแล สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ร่วมกับผู้ประกอบการ 

 

 

 

เกี่ยวกับ อบต.ด่านแม่คำมัน

นโยบาย-แผนการดำเนินงาน