นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช โดยได้รับการประสานงานจากสถานีกรมพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณแปลงนาของนายวาด อ่อนวงษ์ โดยมีนายพิทโยธร ไวทยารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิดงาน และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน ประชาชนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมโครงการดังกล่าว