นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วยฝ่ายท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านชำผักหนามเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรคระดับตำบลเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและไม่สารถแยกกักที่บ้านได้ โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้