นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมกับกำนันตำบลด่านแม่คำมัน และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้ส่งมอบถังขยะและเก้าอี้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งเดิม(ทุ่งยั้ง) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงาะ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์