ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ saijo Denki รุ่น Turbo A.P.S. รหัสครุภัณฑ์ 420 59 0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(คอมเพรสเซอร์) ยี่ห้อ Saijo Den ki รุ่น Turbo A.P.S. รหัสครุภัณฑ์ 420 59 0016โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสาย Fiber กล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ คสล.ระบายน้ำลงลำห้วยบ่อทอง ม.1 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยบ่อทองเหนือ-ใต้ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อ คสล.เพื่อระบายน้ำท่วมออกจากบ้านเรือนของราษฎร หมู่ที่ 8 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง