วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมกับกำนันตำบลด่านแม่คำมัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เข้าร่วมอบรมโครงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของสถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน โดยได้รับการบรรยายจาก พ.ต.อ.ไพบูลย์ กาศอุดม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน และในการนี้มี นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล กล่าวเปิดการอบรมโครงการครั้งนี้ด้วย