วันที่ 14 กันยายน 2564 นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน