วันที่ 16 กันยายน 2564 นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เป็นประธานพิธีเปิดอาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต/คนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต/คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์