วันที่ 1 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน นำโดย นางนคภิญญ์ เมฆธูป ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายนที่ผ่านมา (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน