ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าม่านกรองแสง หน้าต่าง-ประตู/ผ้าม่าน พร้อมติดตั้งสำหรับภายในอาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง