องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมงานย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ ท่าน้ำลานพญานาค วัดด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์