วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอลับแล หมู่ 1 บ้านน้ำใส ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์