สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหลังบ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8(ตอน 2) ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์)หรือLED ขาวดำ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ a3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต กว้าง 122.9 ลึก 66.9 สูง 75 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง