วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายกเวช อ่อนวงษ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัติยราชนารี ณ วัดพระเเท่นศิลาอาสน์