โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
มอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนี ประจำปี2566

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 ณ วัดด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมแข่งขันกีฬา หัวดงเกมส์ครั้งที่ 21 ประจำปี2566
พิธีถวายราชสักการะ ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องยกเลิกประกาศ
การขายทอดตลาดรถราชการจำนวน 1 คัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องการขายทอดตลาดรถราชการจำนวน 1 คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอลับแล

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตำบลด่านแม่คำมันที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ร่วมมอบถุงยังชีพและผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ
หมู่ที่1 หมู่ที่8 หมู่ที่4 หมู่ที่7 และหมู่ที่5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมเปิดงานนมัสการพระเเท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธนิภาพในการปฏิบัหติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอปท.ต้นเเบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรม "ห่มดิน" เนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว โคกหนองนาโมเดล" หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการแข่งขันเรืออพายเล็ก ประเภท 3 ฝีพาย และโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (หอมแดงเกมส์)
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรกิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อยเพื่อผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเเม่เเห่งชาติ ณ วัดม่อนใหญ่ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมันได้เข้าร่ามประชุมหน่วยปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการประเมินตนเอง เพื่อตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565
เปิดพิธีโคกหนองนาโมเดล ตำบลด่านแม่คำมัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ยินดีต้อนรับค่ะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมันรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกโดยการประเมินบุคคล
เพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครผู้ดููแลเด็ก
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565
กิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัติยราชนารี ณ วัดพระเเท่นศิลาอาสน์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แจ้งงดการปฏิบัติหน้าที่บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์และการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2565

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.)ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มอบข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ
ที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564
พิธีเปิดอาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันลงพื้นที่เหลือผู้ประสบวาตภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันจัดโครงการการออกกำลังกายผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "กิจกรรมการรำไม้พลอง"

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันร่วมต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมอบรมโครงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันต้อนรับนายอำเภอลับแลในการเยี่ยมศูนย์กักตัวLocal Quarantineระดับตำบลด่านแม่คำมัน ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
พิธีเปิดศูนย์กักตัว Local Quarantine ระดับตำบลด่านแม่คำมัน ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
โครงการชาวด่านแม่คำมันใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวันสำคัญในราชพิธี รัฐพิธีสำคัญของชาติ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564) กิจกกรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหมู่บ้านและเส้นทางจราจรในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันสนับสนุนถังขยะและเก้าอี้ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงา
กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พักคอยผู้มีกลุ่มเสี่ยงโควิด ณ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโคก หนอง นา โมเดลและอ่างเก็บน้ำบึงมาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
(ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2564 ตามพระราชกฤษฎีกา (ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ประจำปี พ.ศ. 2564)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ขยายออกไป 2 เดือน)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
โครงการแข่งขันเรืออพายเล็ก ประเภท 3 ฝีพาย และโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563
ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว) การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ"์
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปี 2563 ตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดประโยชน์การใช้งานในราชการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
โครงการ การฝึกอาชีพระยะสั้น กิจกรรมการทำบายศรี และร้อยมาลัย
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่จำเป็น
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

กิจกรรมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดี ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
ประกาศการขยายระเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลภายนอก(จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล

กิจกรรมวันปิยมหาราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง รับข้อเสนอราคาจ้างเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร