รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน


-ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเดือนเมษายน-กันยายน 2566
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันายน 2566
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2566
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2566

-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2566

-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2566

-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเดือนเมษายน-กันยายน 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2565
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
-ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2566

ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2565

ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2564

ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563

ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562

ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561