องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (หอมแดงเกมส์) นำโดยนายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ กีฬาพื้นบ้าน เปตอง ฟุตบอล ฯ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาตำบลชัยจุมพล หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิต์