s ตั้

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันมอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมีนักเรียนโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ สระว่ายน้ำไร่อิงภูรีสอร์ท ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์